PELAYANAN KELUARGA BAHAGIA
GPdI BLESSED IMMANUEL FAMILIES

Pelayanan Keluarga Bahagia merupakan ibadah  bagi Keluarga Muda yang diadakan setiap hari Kamis ke-1 pada pukul 18.000 WIB.

Selain itu,diadakan Ibadah Komsel, yang diadakan sebulan sekali bertempat di rumah anggota komsel secara bergantian. Sehingga dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan Yesus.

VISI DAN MISI KELUARGA MUDA


Agar keluarga Kristiani menjadi suatu keluarga yang takut akan Tuhan, harmonis dan diberkati TUHAN, sehingga keluarga yang  dibangun layak menjadi teladan bagi anak-anak  dan keluarga lain.

Agar keluarga dapat menerapkan prinsip kasih, kesetiaan, kepercayaan, kejujuran, keadilan, keterbukaan (tansparan), dan pertumbuhan (kedewasaan spiritual) dalam keluarga secara konsisten berdasarkan kebenaran Firman Tuhan.

1/22